Fastighetsförvaltning

Som ett led i att vi har byggt upp en stor kunskap om det mesta inom fastighet, eller åtminstone vet vem i närområdet vi kan anlita för olika moment, erbjuder vi också våra fastighetsförvaltningstjänster och kontakter med andra lokala hantverkare till externa kunder.

På det sättet har hus- och fastighetsägare en kontakt, som tar ansvar för att uppdraget blir utfört. Vi använder oss av samma prisfilosofi för fastighetsförvaltning som för byggverksamhet.

Några tjänster som är populära är:

  • snöskottning
  • gräsklippning
  • städning
  • målning
  • el-, vatten och kommunikationslösningar
  • hustillsyn med regelbundet intervall
  • sjösättning och upptagning av båt

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss »