Om företaget

Företaget startades år 2005 av Lennart Brodén i samband med att den första hyresfastigheten förvärvades. Lennart började som snickare i sin fars byggverksamhet (IB-Byggen) år 1990, vilket ledde till ett yrkesbevis för byggnadsträarbetare. År 2002 avslutades Civilekonomutbildningen genom en Magisterexamen i redovisning och finansiering.

Genom att bo och verka och i andra sammanhang vara, så har under årens lopp ett stort lokalt nätverk byggts upp som förbättrar förutsättningarna för att företagets olika delar skall fungera och utvecklas så smidigt som möjligt.

Idag har verksamheten tre anställda och vid en del byggprojekt samarbetar vi med byggmästare Ingemar Brodén som har 55 års erfarenhet av byggnadsarbete.

Verksamheten har tre inriktningar: byggnadsarbeten, uthyrning av lägenheter och lokaler samt fastighetsförvaltning.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss »